DROBNE ZAKUPY DLA DUŻYCH KONCERNÓW

Dla jednego z dużych koncernów realizujemy funkcję zewnętrznego biura zakupowego.
Ze względu na to, że procedura rejestrowania dostawców w tym koncernie jest dość czasochłonna i niejednokrotnie wymaga zgody centrali, która zlokalizowana jest za granicą, ponadto koncern nie akceptuje płatności gotówkowych i dodatkowo dużo zakupów ma charakter jednostkowy wypełniamy pewną lukę, która eliminuje powyższe zagadnienia. Dostajemy zlecenie na dany produkt, szukamy dostawcy, kupujemy, finansujemy odroczony termin płatności i dostarczamy produkt do magazynu klienta.